Nieuws

ATTEND: onderzoek naar schoolverzuim van leerlingen met autisme

Onder de naam ATTEND doet het Nederlands Autisme Register (NAR) onderzoek naar (langdurig) schoolverzuim van leerlingen met autisme in Nederland. De uitkomsten moeten onderwijs en belangenbehartigende organisaties feiten en inzichten in handen geven waarmee zij verder kunnen werken aan het terugdringen van het schoolverzuim en het geven van onderwijs aan alle kinderen.

Uit bestaande data in het NAR is inmiddels bekend dat ongeveer elf procent van de autistische leerlingen (van vijf tot en met vijftien jaar) niet naar school gaat, Met het onderzoek ATTEND wil men beter begrijpen welke factoren hiermee samenhangen.

Daarnaast gaat het NAR voor het eerst volgens een internationale standaard vier verschillende vormen van verzuim onderzoeken: spijbelen, schoolweigering, uitsluiting door de school en de beslissing van ouders om hun kind niet naar school te sturen.

Het NAR roept nu ouders van een kind met autisme en de schoolgaande leeftijd 5-15 jaar op om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij melden zich aan bij het register, vullen dan online een basisvragenlijst in en ontvangen vervolgens in februari een uitnodiging voor de aanvullende vragenlijst over onder andere het onderwijs, het schoolverzuim, de behoeften en de betrokkenheid van hun kind en de ondersteuning die zij zelf (kunnen) bieden.

Ook als kinderen met autisme geheel of gedeeltelijk wel naar school gaan, kunnen hun ouders zich aanmelden. Deelname is geheel vrijwillig en kan altijd worden stopgezet.

Meer informatie over ATTEND vindt men terug op de website van het Nederlands Autisme Register.