Nieuws

Autisme Digitaal komt met drie webinars over geschiedenis van autisme

Op maandag 20 maart trapt Frederik Boven (directeur Autisme digitaal en historisch psycholoog) de serie webinars ‘Geschiedenis van autisme’ af. Hij bespreekt in drie online bijeenkomsten de eerste generatie grondleggers van autisme en hun belangrijkste theorieën. De webinars zijn gebaseerd op zes jaar promotieonderzoek, waarin Frederik Boven als eerste het volledige werk van deze wetenschappers heeft onderzocht en beschreven.

In de eerste bijeenkomst staat George Frankl centraal. Frankl introduceerde als eerste het idee dat sommige kinderen niet vanzelf met anderen communiceren, of in ieder geval niet over hun emoties. De tweede webinar gaat over kinderpsychiater Leo Kanner. Hij beschreef als eerste het zogenaamde klassiek autisme en verdedigde het idee dat het hier gaat om een emotionele stoornis. In de derde en laatste webinar bespreekt Frederik Boven de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger en zijn visie op de positieve kanten van autisme. Deze visie is ook nu nog relevant voor volwassenen met een vorm van autisme.

De online bijeenkomsten zijn op maandagavond 20 maart, dinsdagavond 25 april en maandagavond 8 mei. Alle webinars zijn gratis en voor iedereen die geïnteresseerd is in autisme. Vooraf aanmelden via de website van Autisme Digitaal is verplicht.