Nieuws

Autismenetwerken Nederland zet alle regionale netwerken in de etalage

Autismenetwerken Nederland zet op haar website activiteiten van alle zeventien regionale netwerken in de etalage. Op deze webpagina geven zij eigen voorbeelden van onder andere evenementen, thema-bijeenkomsten en vormen van samenwerking en kennisdeling. Bij al deze verhalen is steeds een link naar de afzonderlijke website toegevoegd.

Autismenetwerken Nederland zijn de coördinatoren van deze regionale autismenetwerken. De zeventien netwerken zijn organisaties en individuen die zich binnen de eigen regio inzetten voor mensen met autisme. Zij maken zich sterk voor een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten.

Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormt het uitgangspunt. De aangesloten netwerken vinden het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, vrije tijd, relatie, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.

De professionals en vrijwilligers van de aangesloten organisaties zijn gericht op het versterken van hun netwerk en streven naar ontmoeting en samenwerking. Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices. Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.