Nieuws

Bepaal met de Zelfredzaamheid-Matrix hoe goed een cliënt voor zichzelf kan zorgen

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een instrument waarmee professionals in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Zelfredzaamheid is het vermogen om algemene verrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Zij hebben betrekking op verschillende domeinen en moeten in het dagelijks leven uitgevoerd worden om in een inkomen te voorzien, lichamelijk en geestelijk gezond te blijven of een steunend sociaal netwerk te onderhouden. Ook het inschakelen van de juiste hulp als die verrichtingen niet (dreigen te) lukken valt onder zelfredzaamheid.

Met de ZRM meten professionals hoe zelfredzaam iemand op één moment is. Alle gegevens over het functioneren van deze persoon drukken zij uit in een oordeel. Met de ZRM kijken professionals dus alleen naar de uitkomst en laten ze de oorzaken zoveel mogelijk buiten beschouwing.

De Zelfredzaamheid-Matrix kent drie verschillende versies: voor volwassenen, voor jongeren (12-18 jaar) en voor huishoudens. Deze zijn gratis te downloaden via de website. Daar is ook een matrix te vinden voor cliënten zelf.