Nieuws

Blog ‘Zorgkosten terugvragen bij de Belastingdienst’

Een zorgintensief gezin heeft waarschijnlijk te maken met hogere kosten dan een gemiddeld gezin. Denk aan artsenbezoeken, het vervoer daar naartoe, medicijnen en andere hulpmiddelen. En hoewel het nooit alle kosten zal dekken, is er gelukkig de mogelijkheid om zorgkosten (gedeeltelijk) terug te vragen bij de Belastingdienst.

Kosten die verband houden met ziekte of invaliditeit mogen onder bepaalde voorwaarden worden opgegeven bij de Belastingdienst. Daarover ontvang je dan een belastingvoordeel waarmee deze kosten (gedeeltelijk) kunnen worden vergoed. Je kunt zorgkosten terugvragen voor jezelf, je fiscaal partner en/of een kind jonger dan 27 jaar oud die zelf niet in staat is deze kosten te betalen. Zorgkosten zijn niet aftrekbaar als ze vallen binnen het verplichte en/of vrijwillige eigen risico. Ook zijn de kosten niet aftrekbaar als je er een vergoeding voor krijgt, door bijvoorbeeld een (aanvullende) zorgverzekering of bijzondere bijstand.

Meer weten? Voor Easyauti schreef Nikkie den Dekker van Paperdork een blog hierover. Ze legt uit hoe het precies zit, wanneer en hoe je zorgkosten terugvraagt, welke zorgkosten je kunt opgeven en wat daarbij de voorwaarden zijn?