Nieuws

Boekentip: ‘Iedereen autistisch’ van Gijs Lauret

Deze keer een boek met een titel die je meteen aan het denken zet.

Is iedereen autistisch? Officieel is autisme een ontwikkelingsstoornis met een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Autisme kan tot ernstige problemen leiden, maar kent tegelijkertijd vele gedaanten. In Iedereen autistisch toont psycholoog Gijs Lauret aan dat in ieder mens kenmerken van autisme schuilen en laat hij zijn licht schijnen op zowel de kwaliteiten als de kwetsbaarheden die dat met zich mee kan brengen. Aan de hand van zijn eigen verhaal, wetenschappelijke achtergronden en voorbeelden uit de praktijk laat Gijs Lauret zien dat de kenmerken van autisme ontstaan door onderlinge verschillen in hoe mensen informatie verwerken. Deze verschillen zijn niet zwart-wit, maar lopen geleidelijk in elkaar over op een menselijk spectrum. Als iemands informatieverwerking meer gedetailleerd is kan dit mooie specifieke kwaliteiten geven, maar ook psychische kwetsbaarheden. Pas wanneer de gevolgen van meer gedetailleerde informatieverwerking uitgesproken genoeg zijn en psychische klachten veroorzaken, komt iemand in aanmerking voor een diagnose autismespectrumstoornis, een concept dat volledig uitgaat van beperkingen en mensen met oog voor detail onvoldoende recht doet. Dit informatieverwerkingsmodel van het menselijk functioneren reikt verder dan alleen autisme, want het biedt ook een nieuwe visie op andere psychische klachten, van angst en depressie tot persoonlijkheidsproblematiek. Iedereen autistisch beschrijft op analytische, humoristische en relativerende wijze de persoonlijke zoektocht van een psycholoog die op 41-jarige leeftijd een diagnose autismespectrumstoornis te verwerken krijgt.