Nieuws

Boekentip! ‘Onuitwisbaar’ van Marjon Kuipers-Hemken en Ingrid de Jong

Dit keer geen boek specifiek gericht op autisme. We tippen dit ‘Onuitwisbaar’ omdat de signalen van trauma ook te zien zijn bij autisme. (Hiermee zeggen we niet dat alle mensen met autisme een trauma hebben en/of andersom.) Maar met deze nieuwe kennis krijg je nieuwe inzichten. Lees hieronder informatie over dit interessante boek.

Trauma, stress en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Traumatische gebeurtenissen kunnen langdurige stressreacties veroorzaken die het vermogen van het brein om adequaat te reageren op nieuwe situaties kunnen verstoren. Kennis hiervan is van cruciaal belang voor het begrijpen van de effecten van trauma op mentale en fysieke gezondheid. Met het herkennen en erkennen van (micro)trauma kan veel leed worden voorkomen. Ook biedt het kansen om vanuit traumaperspectief naar diagnostiek te kijken.

‘Onuitwisbaar’ biedt nieuwe inzichten (wetenschappelijk onderbouwd), die nog niet allemaal even bekend zijn. Niet onbelangrijk is ook de invloed van trauma bij ouders en ook bij de professionals zelf. We kunnen allemaal belast zijn, schuldgevoel is niet nodig, maar bewustwording wel.

De auteurs Marjon Kuipers-Hemken en Ingrid de Jong gaan uitgebreid in op trauma en zaken als prikkelgevoeligheid, veiligheid, aandacht, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, stemgebruik, psychofysiologie, emoties, gedragspatronen, behoeftes en relaties. Ook leggen ze de link met problematiek als verslaving, zelfbeschadiging en suïcidegedachten. Tot slot worden therapieën om trauma en stressgevoelens te reduceren besproken.

Dit boek is geschreven voor hulpverleners als (gz-)psychologen, psychiaters, therapeuten, (ortho-)pedagogen, jeugdhulpverleners, artsen, mediators, maar ook voor (aanstaande) ouders en natuurlijk iedereen die meer wil weten van trauma en de gevolgen daarvan.