Nieuws

DCD-onderwijskaart maakt duidelijk welke hulp leerlingen nodig hebben

De stuurgroep ‘DCD Stuurgroep Nederland’ heeft samen met Oudervereniging Balans en Revalidatie Nederland de zogenaamde DCD-onderwijskaart ontwikkeld. Hierop kruisen leerlingen of studenten – samen met hun begeleiders op school en ouders – aan wat DCD voor hem of haar betekent.  En wat voor hulp ze nodig hebben op school.

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen. Daardoor kunnen ze alledaagse taken minder makkelijk uitvoeren dan leeftijdsgenoten. DCD komt relatief vaak voor in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of leerstoornissen als dyslexie. Vijf tot zes procent van de schoolgaande kinderen heeft DCD. Er zijn meer jongens met DCD dan meisjes.

Leerlingen of studenten met DCD kunnen onderling sterk verschillen. Met het invullen van een persoonlijke DCD-kaart geven zij aan met welke specifieke motorische problemen zij te kampen hebben En wat dit betekent in hun dagelijkse leven. Verder vullen ze in bij welke bepaalde taken op school extra hulp of steun nodig is. Er zijn aparte DCD-kaarten voor het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het mbo.