Nieuws

De Rustbox houdt opbouw van spanning tegen

Stress- en spanningsopbouw liggen vaak aan de basis van probleemgedrag. De Rustbox is een online tool die kinderen en jongeren helpt om stress te reguleren en zo op een rustige manier te kunnen nadenken en/of contact te hebben met anderen.

De Rustbox bestaat uit twee grote onderdelen. Kinderen, jongeren en hun begeleiders kunnen een rustplan opstellen. Met vragen brengen zij het individueel stress-venster in kaart. Hiervoor is een soort thermometer ontwikkeld met de kleuren groen, geel en rood. In het groene deel blijft men binnen het eigen stress-venster. Bij geel is er sprake van spanning of zijn kinderen en jongeren aan het piekeren. Rood betekent dat men agressie kan ontwikkelen. Op deze manier leren kinderen en jongeren zien en voelen waar zij zitten op de stress-thermometer. En leren begeleiders signalen van spanningsopbouw herkennen.

Bij het opstellen van dit rustplan gaat de Rustbox uit van vier bepalende factoren: competentie, verbinding, je inzetten voor anderen en eigen keuzes maken. Voorbeelden van vragen die bij deze factoren horen zijn ‘Wat kan ik?’, ‘Hoe hoor ik er bij en wat is daar voor nodig?’, ‘Wat doe ik voor jou?’ en ‘Wat kan ik zelf en doe ik zelf?’ Kinderen en jongeren maken vervolgens voor zichzelf duidelijk wat ze nodig hebben om zich goed in hun vel te voelen. Of welke helpende activiteiten en gedachten hen vanuit rood of geel weer naar het groene deel van de thermometer brengen.

Het tweede deel van Rustbox is een uitgebreide digitale bibliotheek van zeventig tools die rust kunnen brengen. Deze rustgevers zijn geselecteerd op basis van leeftijd, interesses en beschikbare tijd. De tools kunnen zowel fysieke als online activiteiten zijn.

De Rustbox is gratis, vrij toegankelijk voor iedereen en als app te downloaden op zowel mobiele telefoon als tablet. Om in te loggen op de server en een rustplan aan te maken is alleen een voornaam nodig. Begeleiders krijgen dan een individuele link zonder verdere mails. login-gegevens of wachtwoorden.