Nieuws

Kennisdossier over autisme bij ouderen dit jaar herzien

In Nederland zijn er ongeveer 170 duizend mensen met een vorm van autisme. Maar in de praktijk krijgen veel minder mensen daadwerkelijk deze diagnose. Vooral bij ouderen is dit het geval. Het ‘Nederlands kenniscentrum voor ouderpsychiatrie’ (NKOP) heeft dit jaar haar kennisdossier ‘Autismestoornissen bij ouderen’ herzien. Het document staat online op de website van het Trimbos Instituut en betreft vooral ouderen die op (veel) latere leeftijd de diagnose krijgen.

Veel ouderen met autisme hebben eerder in hun leven een andere diagnose gekregen. De symptomen van autisme zijn bij hen bijvoorbeeld toen gelabeld als een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. Of de ouderen waren eerder goed in staat om de gevolgen van hun autisme te compenseren en/of waren ze goed ingebed in hun omgeving. De ouderen werden bijvoorbeeld ondersteund door hun familie of een hechte sociale gemeenschap.

Pas als deze ondersteuning ontoereikend wordt of ophoudt, ontstaan er problemen. Of als het aanpassen niet meer lukt. Typische veranderingen met het ouder zijn het wegvallen van structuur door pensionering of het uit huis gaan van kinderen, achteruitgang van lichamelijke functies en zorgafhankelijk worden.

In het kennisdossier ‘Autismestoornissen bij ouderen’ constateren de samenstellers dat momenteel over de groep oudere volwassenen en ouderen met autisme wetenschappelijk nog steeds relatief weinig bekend is. Maar binnen de ouderenpsychiatrie neemt de aandacht voor autisme gestaag toe. En ook ouderen zelf of hun naasten krijgen meer bekendheid met autisme, herkennen soms de kenmerken en vragen vervolgens om diagnostiek en advies.

Het kennisdossier ‘Ouderen en autismestoornissen’ geeft een actueel overzicht van de kenmerken van autisme, de informatieverwerking bij ouderen met autisme, de gevolgen, de diagnostiek, het onderzoek, de behandeling en een verwijzing naar overige informatie.