Nieuws

Leestip: star gedrag bij meisjes met autisme uit zich anders

Veel autistische meisjes laten rigiditeit in andere omgevingen, zoals op school, minder zien. Ze hebben vaak al jong door dat ‘de norm’ is dat je je flexibel opstelt en ze willen graag voldoen aan wat er verwacht wordt. Daardoor ontstaat er een contradictie: autistische meisjes kunnen heel ‘flexibel’ overkomen, terwijl zij feitelijk rigide voldoen aan ‘hoe het hoort’. Dan worden niet alleen concrete regels, maar ook impliciete verwachtingen strak nageleefd. Dit kost veel moeite en energie, wat vaak thuis zichtbaar wordt door ontlading in de vorm van vermoeidheid of boze buien. Wat ook veel voorkomt is dat deze meisjes niet zozeer ontlading laten zien, maar vertellen wat er op school allemaal anders ging of niet klopte.

Kinderen met autisme zijn star. In hun denken en emoties zijn ze minder flexibel. Bij autistische meisjes kan dergelijke rigiditeit zich subtiel uiten. Niettemin kunnen zij hier wel veel last van hebben. Het tijdig herkennen van de subtiele uitingsvormen van rigiditeit verdient meer aandacht. Waar kun je dan op letten?

Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys schreven voor het vakblad Vroeg hierover een artikel. Lees hier de hele tekst.