Nieuws

‘Neurodivergente kinderen en jongeren ervaren vaak emotionele pijn bij schoolbezoek’

Een groot aantal kinderen en jongeren ervaart ernstige emotionele problemen voor of tijdens hun schoolbezoek. Dit blijkt uit een recente studie, waarvan de resultaten in september zijn gepubliceerd. Hierin identificeerde men dat deze emotionele nood vaak de kern is van schoolbezwaar. En niet louter weigering.

De studie ‘School distress and the school attendance crisis: a story dominated by neurodivergence and unmet need‘ werpt belangrijke vragen op over de toegankelijkheid van onderwijs voor alle jongeren, met name voor diegenen met neurodivergente kenmerken als autisme. Met de introductie van de term ‘school distress’ (schoolangst) vervangen de onderzoekers dan ook traditionele termen zoals ‘school refusal’ (schoolweigering) en benadrukken ze de ernstige emotionele pijn waar jongeren last van kunnen hebben..

Naast de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek bespreekt Stichting Autsider in het artikel ‘School, stress en neurodiversiteit’ ook de mogelijke implicaties voor het onderwijs in Nederland.

Hun conclusie: “Deze studie roept op tot een bredere discussie over de geschiktheid van traditioneel onderwijs voor alle jongeren en pleit voor een inclusieve benadering die recht doet aan de diversiteit van leerbehoeften. Het is van essentieel belang dat beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders samenwerken om ervoor te zorgen dat elk kind toegang heeft tot kwalitatief onderwijs, ongeacht hun neurodivergente profiel

Het hele artikel is terug te vinden op de website van Stichting Autsider.