Nieuws

Nieuw project HAN: Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme

Veel volwassenen met autisme gaan gebukt onder ernstige sociale problemen. Mogelijk zijn die problemen bij ouderen met autisme nog groter, maar daar is nauwelijks onderzoek over bekend. Ook zijn er voor deze categorie nauwelijks aantoonbaar manieren bekend om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Het project ‘Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme’ beoogt voor de kwaliteit van leven één of meerdere prototypes te ontwikkelen van praktische handreikingen, hulpmiddelen en/of voorzieningen voor deze doelgroep. Dat gebeurt door co-creatie in een coalitie van ouderen met autisme, ervaren hulpverleners en autisme-onderzoekers en social designers.