Nieuws

Nieuwe eetbehandelgroep

Logopediepraktijk de Kock heeft in samenwerking met Stichting Wij Samen een eetbehandelgroep opgestart.

Kinderen met eetproblemen in de leeftijd vanaf 1;6 jaar kunnen één tot meerdere dagdelen in de week aan de eetbehandelgroep deelnemen. 

Het multidisciplinaire team bestaat uit een preverbale logopedist en pedagogisch medewerksters. Het team is gespecialiseerd in eten en drinken, de sensorische informatieverwerking en oplossingsgericht werken.

Een kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, kind- en oudercoach, arts of medisch specialist worden ingeschakeld als dat een meerwaarde voor de behandeling is. 

In de eetbehandelgroep komen kinderen op allerlei manieren in contact met voeding. Activiteiten worden gekoppeld aan het thema eten. Vanuit de visie sensorische informatieverwerking zullen activiteiten gedaan worden om de alertheid te reguleren, de zintuigen verder te ontwikkelen en om te leren gaan met prikkels. Voedsel wordt spelenderwijs ontdekt door te voelen, kijken, horen, ruiken en proeven. Eettechnieken worden aangeleerd en kinderen leren om te gaan met hun gedrag en emoties rondom eten.

Naast de behandeling van kinderen, krijgen ouders ook aandacht. Tijdens het traject wordt ouders geleerd om te gaan met het eetprobleem van hun kind. Ouders krijgen inzicht in de mogelijkheden van hun kind: wat kan wel en niet van hun kind verwacht worden. Ook krijgen ouders handvatten om thuis toe te passen. Wanneer extra ondersteuning in het gezin of systeemgericht werken nodig blijkt, kan begeleiding in de thuissituatie een mogelijkheid zijn.

Heb of ken je een kind met eetproblemen en wil je meer informatie over de mogelijkheden van individuele eetbehandeling of behandeling in de eetbehandelgroep kun je met ons vrijblijvend contact opnemen.

Marjanka de Vries, Stichting Wij Samen, 06 40454887, info@stichtingwijsamen.nl Albertina Rijborz, Stichting Wij Samen, 06 45634440, info@stichtingwijsamen.nl Ester de Kock, Logopediepraktijk de Kock, 06 39214212, info@logopediepraktijkdekock.nl