Nieuws

Nieuwe whitepaper Annelies Spek: ASS en/of Hoogbegaafdheid

In de serie ‘whitepapers ASS’ wordt de autismespectrumstoornis (ASS) vergeleken met
andere diagnoses, waarbij wordt ingegaan op differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit.
De gedragskenmerken van ASS kunnen soms erg lijken die van andere diagnoses, wat het
diagnostisch proces erg complex kan maken. Bij het Autisme Expertisecentrum worden, op
basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen, verschillende whitepapers
gepubliceerd. Deze whitepapers gaan over differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere
diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijk) ASS.
Deze keer schrijft Annelies Spek over ASS en/of hoogbegaafdheid.