Nieuws

NIPA komt met reeks lunchwebinars rondom autisme

Dit jaar organiseert het “Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme’ (NIPA) een reeks lunchwebinars over aan autisme gerelateerde onderwerpen. Het doel van deze online bijeenkomsten is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag. Deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze – bij wijze van – dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

maandag 19 juni 2023: eetstoornissen bij autisme

Gastspreker is Sabrina Schröder, psycholoog en promovenda bij Altrecht Rintveld Eetstoornissen en docent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. In haar presentatie zal zij vanuit wetenschappelijke inzichten een korte update geven wat er tot nu toe is bekend over de samenhang tussen autisme en eetstoornissen. Vervolgens geeft zij vanuit de praktijk handvatten over wat je bij de behandeling van iemand met autisme en een eetstoornis kan doen. Schröder doet de presentatie samen met een ervaringsdeskundige.

maandag 18 september 2023: verklaringsmodellen en theorieën over autisme

Gastspreker is Quirijn Spijker. ervaringswerker bij GGZ Rivierduinen en docent aan de Hogeschool Leiden. In zijn presentatie bespreekt hij de meerwaarde van de vele nieuwe theorieën, hypotheses en verklaringsmodellen over autisme die er de afgelopen decennia zijn bijgekomen. Spijker gaat in op wat het toevoegt om breder naar autisme te kijken. Ook laat hij zien hoe je deze theorieën als hulpverlener kunt inzetten in de zorg voor of begeleiding van mensen met autisme.

maandag 4 december 2023: autisme en seksualiteit

Gastspreker is Jeroen Dewinter, klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo. In zijn presentatie bespreekt hij wat de hulpverlening en daarbuiten kan doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen. Hij baseert zich daarbij, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf.

Geen NIPA-leden betalen een kleine bijdrage voor het bijwonen van de lunchwebinars. Het aanmeldformulier vind je terug de website van het NIPA.