Nieuws

Ontdek Quli

Quli is een digitaal platform waarop zorgaanbieders, zorggebruikers en hun naasten makkelijk kunnen samenwerken. Hierdoor hebben zorggebruikers meer grip op hun zorg, bespaar jij tijd en reiskosten en wordt de druk op de sector verlaagd.

Het verhaal achter Quli
Quli begon in 2013 als maatschappelijk initiatief van zorgorganisaties en is gegroeid tot een sociale onderneming. De initiatiefnemers willen met Quli een digitale omgeving ontwikkelen die zorggebruikers en hun naasten grip geeft op hun zorg. Zij worden zo betrokken samenwerkingspartners. Quli helpt mensen hiermee 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, levenslang en levensbreed.

Autonomie, eigen regie, zelf- en samenredzaamheid, kwaliteit van zorg en leven en kostenbeheersing worden steeds belangrijker. Mensen hebben recht op inzage in en een digitale kopie van hun zorggegevens. Zij bepalen zelf met wie gegevens gedeeld worden. Deze digitale tijd geeft ons de kans om niet alleen informatie te geven, maar ook de mens zelf informatie te laten delen met ons. Meer en meer patiënten maken al gebruik van zorgapps en ehealth.

Quli heeft het MedMij-label en is dienstverlener persoon (DVP). Quli is een gezondheidsplatform en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Quli deelt gegevens via een flink aantal informatiestandaarden volgens de eisen van NICTIZ en VZVZ. Quli biedt verder persoonlijke zorgnetwerken van mensen, digitale communicatie met naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals en een groot aantal apps. Als laatste is Quli een platform voor onderlinge samenwerking in zorgnetwerken.

Amarant, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Stichting Dichterbij, Stichting Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn vormden de Coöperatieve Quli U.A. die de grootste aandeelhouder in Quli BV is. In 2018 is Koraal toegetreden tot de coöperatie. Naast de coöperatie zijn NextGen Ventures en Ordina aandeelhouders.