Nieuws

Onze coördinator Sandra Kok neemt afscheid

Na vele jaren neemt Sandra Kok per 1 januari 2024 afscheid als coördinator van het Autisme Netwerk. Zij licht zelf haar beslissing toe.

Sandra Kok: “Het besluit is genomen om na veel jaren te stoppen als coördinator van het Autisme Netwerk West-Brabant. Jaren waarin er veel bereikt is zowel in de samenwerking tussen organisaties als in het begrip vergroten voor autisme. Daarnaast heeft het netwerk zich altijd onderscheiden in het opzetten van activiteiten, projecten voor en door mensen met autisme. Ook zijn er mooie producten ontwikkeld zoals Hotel Ouroboros, A. in Wonderland of vrijetijdsactiviteiten zoals muziekbands, kookclubs, sporten. Te veel om allemaal te benoemen.”

“Het Autisme Netwerk in deze vorm zal ook ophouden te bestaan vanwege het veranderde zorglandschap, de toegenomen kennis over autisme en de nieuwe digitale mogelijkheden om kennis te verspreiden. De samenwerking zal nog steeds gezocht worden, maar nu op projectmatige wijze en georganiseerd vanuit Magazijn076. De expertise gaat niet verloren maar zal op een andere manier vormgegeven worden.”

“Ik kijk met plezier en voldoening terug op de afgelopen jaren en ga vol energie de komende jaren aan de slag om te zoeken naar innovaties en om nog veel projecten en activiteiten te organiseren of te ondersteunen.”