Nieuws

Pleidooi landelijke invoer Levensloopbegeleiding Vanuit Autisme Bekeken

Autisme heb je een leven lang. Iedereen, met en zonder autisme, beschikt over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol zijn. Mensen met autisme lopen vaak al jong vast op het gebied van onderwijs, werk en relaties, waardoor deze eigenschappen en kwaliteiten soms onbenut blijven. De versnipperde zorg voor deze groep maakt de problemen vaak erger. Dat is onnodig en tragisch: ​Levensloopbegeleiding VAB​ kan voor iemand met autisme hét verschil maken. Levensloopbegeleiding is levensvolgend, levenslang en levensbreed. Dit houdt in dat de begeleiding zoveel als nodig in elke levensfase, zoveel als nodig en op alle domeinen geboden wordt.

Vanuit Autisme Bekeken is een grote pilot gestart die loopt van voorjaar 2019 tot najaar 2022. De eerste reacties zijn enthousiast en positief. Onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau MAD impact laat zien dat Levensloopbegeleiding VAB werkt! en uit de Maatschappelijke Business Case blijkt dat investeren in levensloopbegeleiding VAB loont. Ze hebben een mooi overzicht gemaakt met de resultaten:

Inmiddels pleiten zij voor landelijke invoer van deze levensloopbegeleiding.

Binnenkort is er meer informatie over Vanuit Autisme Bekeken op onze site vinden.