Nieuws

Stichting Onbeperkt Genieten realiseert prikkelarm cultuuraanbod

Stichting Onbeperkt Genieten is opgericht in 2016 en de pionier op het gebied van prikkelarm cultuuraanbod. In samenwerking met culturele organisaties zorgt zij ervoor dat locaties of activiteiten toegankelijk zijn voor een nieuw publiek. Hierdoor wordt een bezoek aan een museum, (film-)theater of podium mogelijk voor een grote groep mensen met een lage tolerantie voor prikkels.

De stichting vindt dat cultuur verbindt en bijdraagt aan de ontwikkeling in onze samenleving. Ze streeft daarom naar een volwaardige bezoekerservaring in de cultuursector door het prikkelarm aanbod er een eigen plek geven. Op basis van cultuureducatie, advies, trainingen, coaching & begeleiding ondersteunen zij cultuurorganisaties in het doorvoeren van een blijvende verandering.

In West-Brabant werkt de stichting momenteel samen met Chassé Theater in Breda aan prikkelarme filmvertoningen.