AWA

Academische Werkplaats Autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs. Vanuit de AWA is in 2019 een onderzoek gestart: ‘Kennisagenda Autisme’. Een kennisagenda is een prioriteitenlijst voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Binnen dit onderzoek zijn thema’s opgehaald die richting gaan geven aan de nieuwe AWA onderzoeksprojecten die in 2020 van start zijn gegaan.

De thema’s voor de AWA-projecten zijn geselecteerd vanuit het eerder genoemde project Kennisagenda Autisme:

1. Omgaan met (het eigen) autisme
2. Hulp, behandeling en medicatie
3. Beeldvorming en inclusie
4. Onderwijs- het schoolpleinproject

Voor meer informatie verwijzen wij jullie door naar de pagina AWA van de NVA( Nederlandse Vereniging Autisme).