Nieuws

Toekomstcoach helpt kwetsbare jongeren bij overgang van school naar werk

Voor de meeste jongeren is de overgang van school naar werk een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen op professioneel vlak, maar in alle levensdomeinen vindt er een omslag plaats. Bij kwetsbare jongeren is het risico op uitval nog groter. Zij vallen dan tussen wal en schip en kunnen te maken krijgen met schuldenproblematiek, middelengebruik,
gedragsproblemen of gezondheidsproblemen. Gebrek aan richting in deze belangrijke levensfase kan niet alleen leiden tot verveling, maar zelfs tot een gevoel van exclusie. Hierdoor is de kans groot dat de jongeren op straat gaan hangen of juist de deur niet meer uitkomen en in een sociaal isolement raken.

Voor hulp, ondersteuning en/of antwoorden kunnen deze kwetsbare jongeren nu terecht bij de toekomstcoach van MEE West-Brabant. Er wordt daarbij uitgegaan van de eigen kracht. Geheel in de eigen regie stelt de jongere samen met deze coach een plan voor de toekomst op en gaat – onder lichte begeleiding – zelf aan de slag om de eigen doelstellingen te verwezenlijken. Steun en betrokkenheid van het eigen sociale netwerk is daarbij essentieel.

Daarom werkt de toekomstcoach aan de versterking van dit netwerk. Het stelt de jongere in staat om, samen met de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn, oplossingen te zoeken en beslissingen te nemen. Denk hierbij aan familie en vrienden, maar ook aan de (toekomstige) werkgever of de sportvereniging.

Meer informatie over de toekomstcoach van MEE West-Brabant lees je terug in de flyer. Of bel naar 076 522 30 90.